Březost porod a vše kolem

20. srpna 2008 v 20:04 |  Březost a porod

Pokud jste zvážili všechna pro a proti a došli k závěru, že nic nestojí v cestě tomu, aby ve vaší stáji přibyl malý přírůstek, pak můžete s klidným svědomím nechat svoji klisnu připustit. Než tak však učiníte, musíte zjistit, zda je klisna v říji, aby byla schopna hřebce přijmout.


ŘÍJE
Je to období pohlavního cyklu trvající 5 - 8 dnů, kdy ve vaječnících dozrávají Graafovy folikuly, po jejichž prasknutí putuje oplození schopné vajíčko vejcovodem do dělohy - tento cyklus se nazývá OVULACE.
Není-li klisna oplozena, opakuje se tento cyklus za 21 dní. V jedné říji zapouštíme klisnu nejméně 2x, popř. i vícekrát. U klisny lze poměrně přesně určit okamžik ovulace a to opakovaným rektálním vyšetřením (přes konečník) během jedné říje. Můžeme tak nahmatat vaječníky a tím zjistit velikost a stupeň měknutí Graafova folikulu, který nahmatáme jako zduřeninu na vaječnících ve velikosti velké třešně. Jakmile zduření zmizí, vajíčko již putuje vejcovodem k děloze. A jak jste se mohli dočíst v anatomii, právě v této fázi může dojít k oplodnění.

Říji rozeznáváme:

bouřlivou - projevuje se intenzivními příznaky

tichou - nepozorujeme téměř žádné vnější příznaky, pouze vnitřní, tj. dozrávání Graafových folikulů

Zevní projevy říje jsou:

klisna často močí

má zvlhlou, silně prokrvenou pochvu

jde neochotně vpřed

tlačí se na ostatní klisny

dává ocas na stranu

z pochvy ji vytéká bezbarvý hlen - klisna tvz. nitkuje

a charakteristické je hlavně tzv. blýskání, což jsou rytmické stahy svalů, které ovládají pohyby poštěváčku (klitorisu). Objevuje se v blízkosti hřebce, kdy klisnu vodíme ke zkušební stěně.
Někdy však může jít o říji falešnou, kdy jsou pouze příznaky vnější, ale nedochází k dozrávání a uvolňování vajíčka.

Po ohřebení (po porodu) se říje u klisny dostaví v průběhu 7 - 11 dnů.

FlémováníHřebec, když větří říjnou klisnu zdvihá a obrací na ruby horní pysk, což se nazývá flémování. Toto chování ale často způsobuje i velmi silný, či neobvyklý pach jako např. česnek, ocet nebo citrón.

Pokud k říji nedojde, můžeme ji vyvolat buď:

zkrmujeme-li bílkovinná krmiva + vitamín C

umístíme-li klisnu mezi jiné koně

masáží vaječníků

hormonálními prostředky

Má-li klisna příznaky říje, pak ji vodíme ke zkušební stěně. Z jedné strany stojí ošetřovatel s hřebcem a z druhé strany přivedeme klisnu. Nejprve hlavou k hřebci, aby mohlo dojít k očuchání a potom klisnu otočíme k hřebci zádí. Neodbíjí-li klisna hřebce a zaujme-li pářící postoj, pak je již připravena k zapuštění.PŘIPOUŠTĚNÍ

Klisnu můžeme zapustit buď přirozenou cestou nebo inseminovat.

PŘIROZENÉ PŘIPOUŠTĚNÍ rozeznáváme:

divoké - dochází k němu v přírodě

skupinové - ve skupině 20 - 30 klisen je 1 hřebec, který si sám vyhledává klisny v říji

individuální - provádí se v hřebčínech i "doma", kdy připouštíme konkrétního hřebce s konkrétní klisnou

Připouštěcí období u anglického plnokrevníka je od 1. února do konce června a u polokrevníka - na jaře i na podzim od 1. října do 1. července příštího roku.


Vlastní připuštění:
Před vlastním připuštěním musí být klisna vyšetřena laboratorním výtěrem a nesmí trpět žádnými nakažlivými chorobami, aby nedošlo k nakažení hřebce. Také hřebec musí být samozřejmě naprosto zdravý.
Po zjištění dobrého zdravotního stavu se klisna připraví k zapuštění. Aby nedošlo k
poranění hřebce, provedeme fixaci klisny. Uděláme fixaci přední končetiny (vyvážeme lonžkou přes kohoutek), někdy je třeba provést také spoutání zadních končetin pouty a někdy musíme použít i fajfku. Klisně omotáme ocas bandáží, aby nedošlo k poranění pyje a okolí pochvy vydesinfikujeme (např. hypermanganem).
Po seskoku opět desinfikujeme klisně okolí pochvy a hřebci pyj. Klisnu musíme vodit asi 15 min., aby nemohla semeno vytlačit.
Jak už sem se zmínila, klisnu v jedné říji připouštíme 2x i vícekrát.

Připouštění

INSEMINACE
Přednosti inseminace před přirozeným připouštění jsou:

vyloučíme možnost poranění hřebce a klisny

dále vyloučíme možnost nákazy hřebce i klisny pohlavními chorobami

můžeme provádět selekci špatných ejakulátů (vyřadíme je)

můžeme ejakuláty ředit a tím vlastně oplodnit více klisen z jednoho ejakulátu

inseminace nám umožňuje odebírat hřebce pravidelně

Odběr ejakulátu:

provádí se do umělé vagíny, která se skládá z pryžového válce, ve kterém je gumová vložka. Na jeden konec se upevňuje sběrač - buď skleněný nebo gumový.

Do prostoru mezi válcem a vložkou se pustí teplá voda a dohustí se vzduchem.


Vlastní odběr ejakulátu:

k odběru se používá atrapa, nebo-li fantom, na který hřebec skáče

místnost, kde se odběr provádí musí být hygienicky nezávadná

technik provádějící odběr je připraven z pravé strany

po vydráždění hřebce dojde ke skoku na atrapu, zasunutí pyje do vagíny a hřebec provádí frikční pohyby, dokud nedojde k výronu semene

Režim odběru:

mladým hřebcům se smí provádět odběr max. 3x týdně

u hřebců starších 4 let - denně

Jedním ejakulátem můžeme oplodnit 5 - 8 klisen.
Objem ejakulátu je asi 100 ml a počet spermií v ejakulátu je v průměru 30 miliard.


Inseminace klisny
Inseminaci provádíme vaginální metodou. Ruka při inseminaci nikdy nesmí přijít do konečníku.
Vlastní inseminaci provádíme levou rukou oblečenou do ochranné rukavice. V pravé ruce držíme stříkačku nebo ampuli s naředěným ejakulátem.
Když inseminační trubička pronikne do děložního krčku, začneme semeno pomalu vytlačovat. Při vytlačování jemně sevřeme děložní krček tak, aby jsme zabránili zpětnému výtoku semene.
Po skončení inseminace trubičku vyjmeme a klisnu provádíme, jako při přirozeném připouštění.
Inseminace klisny

BŘEZOST A POROD KLISNY


Zda-li bylo připuštění úspěšné a klisna nám zabřezla můžeme poznat podle některých příznaků, jako je nedostavení další říje, klisna se stává klidnější, pomalejší a lépe žere. Později se jí zvětšuje objem břicha a klisna je opatrnější (nevyhazuje, neběhá příliš zběsile apod.)

Přesněji však můžeme březost zjistit:

rektálním vyšetřením - to je pohmatem přes konečník, kdy na vaječníku nahmatáme žluté tělísko - lze zjistit už po 3 týdnech

laboratorním vyšetřením - zjišťuje se hormon progesteron v krvi nebo moči - ten můžeme objevit po 3 měsících

ultrazvukem - první známky můžeme pozorovat 16. den

podle pohybu hříběte - až v pokročilém stádiu březosti

Vývoj plodu

po oplození embryo sestupuje do dělohy a zde v průměru za 56 dní dochází k uhnízdění do děložní sliznice. Po celou tuto dobu je embryo vyživováno tzv. děložním mlékem, tj. sekret děložní sliznice.

Po uhnízdění se vytváří tzv. PLACENTA, což je plodové lůžko, které je tvořeno 3 obaly, naplněnými plodovými vodami, chránící plod před úrazem.

Jsou to:

AMNION (ovčí blána) - je to nejvnitřnější blána, která obaluje plod, obsahuje sliznatou zkalenou tekutinu, v níž plod plave zavěšený na pupeční šňůře.

ALANTOIS (močová blána) - obsahuje nažloutlou čirou tekutinu

CHORION (vnější cévnatá blána) - obaluje 2 uvedené vaky, na vnější straně má vedle sebe krátké výrůstky - klky, kterými je vak připevněn k děložní sliznici
Do 35 - 40 dne hovoříme o embryonálním vývoji a nad 40 dní až do porodu o vývoji plodovém, neboť se plod již podobá hříběti.


VELIKOST PLODU

Měsíc vývoje

Velikost a hmotnost

Vývin plodu

koncem 1. měsíce

asi 1 cm

po dovršení 2. měsíce

má 7 - 10 cm

začíná mít již podobu koně

koncem 3. měsíce

asi 12 cm

ve 4. měsíci

má 20 - 23 cm a váží již 1 kg

už na něm lze rozeznat pohlaví

koncem 5. měsíce

má asi 33 cm

objevují se první chloupky na pyscích a konci ocasu

v 6. měsíci

má zhruba 56 cm a váží 5,5 kg

v 8. měsíci

je velký 68 - 73 cm a má 16 - 19 kg

v 10. měsíci

je to 85 - 92 cm a 29 - 33,5 kg

tělo je již pokryto krátkou jemnou srstí

v 11. měsíci

měří 100 - 150 cm

je dokonale vyvinuté a prořezávají se mléčné zubyBřezost klisny trvá 333 dní (tj. 11 měsíců)

Březí klisny preventivně očkujeme proti virovému zmetání klisen a dodržujeme zdravotní a hygienické opatření. Klisny neumísťujeme do nového stáda, aby nedošlo k pokopání a následnému potratu. Ten však může také nastat např. při kolice nebo po pádu na překážku apod. Pokud klisna potratí musí ji zvěrolékař prohlédnout rodidla a je-li vše v pořádku, znovu ji můžeme připustit 7 - 11 den (stejně jako po porodu).
Klisna vyžaduje klidné a citlivé zacházení. Až do 5. měsíce březosti lze klisnu s opatrností používat ke sportovním účelům. V tahu může
pracovat s opatrností neustále, avšak po polovině březosti by se neměla používat k těžké práci a neměla by již skákat.


Krmení březích klisen
Klisny krmíme 3x denně. Podáváme jim kvalitní krmení (zvýšíme přísun vitamínů B, D, A, kostitvorných minerálních látek, hodnotných bílkovin a karotenu). Musí mít dostatek kvalitní pitné vody a pohybu, který ji velice prospívá. Povzbuzuje krevní oběh a látkový metabolismus.
Někdy se mohou vyskytnout otoky zadních končetin (břicha, vemene) - na ně je potřeba dávat obklady.

Mohou být zapříčiněné:

nadměrně vodnatým krmivem

nedostatkem pohybu


Nedostatečná, málo vydatná potrava může ohrozit vývoj plodu. Velmi nebezpečné je také vadné nebo zkažené krmivo. Není vhodné krmit ani čerstvým, plesnivým nebo zapařeným senem. Nepoužíváme také špatně zkvašenou siláž, nahnilé okopaniny a žitné otruby (námel). Vyřadíme žluklé, ztuchlé zrniny.
Při krmení zkaženým krmivem, napájením studenou vodou a hrubým zacházením by mohlo dojít k předčasnému porodu.
Zhruba 2 - 3 týdny před porodem snižujeme dávky jadrných krmiv, předkládáme pouze luční seno + MASH.

MASH

je teplý nápoj, který má mírně projímavé účinky, čímž zabráníme trávícím poruchám, které by mohly být způsobené zácpou.

podáváme ho 2 - 3 týdny před porodem

Připravíme ho z:

1,25 L horké vody

1,50 kg ovsa

0,25 kg pšeničných otrub

0,05 kg lněných semínek

0,03 kg kuchyňské soli


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Raduška Raduška | 24. října 2008 v 22:14 | Reagovat

Fůj nechutný ale jinak hustýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý ... .

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama